Wednesday, 28 February 2018

Meet the Teacher Slideshow

Wairua Tapu



Lyrics:

Wairua tapu tau mai rä
wairua tapu mai runga
uhia mai ngä taonga pai,
homai tö aroha.
linebreak
Wähia, kia tika
akona mai rä kia ü ki te pai.
linebreak
Horoia, kia mau tonu rä
möhou te tino kororia..